زندگی بزرگ

.I AM BETTER OFF ALONE

لعنتی...




آنــقــدر زیبـــا عاشق او شده ای

 

کـــه آدم لـــذت مــــی بــرد از ایـــن هـــمــه خــیـــانــت !

 

روزی هــم اینگــونــــه عـــاشـــق من بــودی . . .

 

یـــادت هــســت لــعــنــتــی ؟؟؟.



[ دوشنبه 13 دی 1395 ] [ 11:44 ق.ظ ] [ علیرضا حامد ] [ نظرات() ]



قانون...




چــه قانــون ناعــادلانــه ای !


بــرای شــروع یــک رابطــه

هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد

امــا

بــرای تمــام شدنــش

همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت . . .


[ دوشنبه 13 دی 1395 ] [ 11:40 ق.ظ ] [ علیرضا حامد ] [ نظرات() ]



اون لحظه...




اون لحظه که گفتی


یکی بهتر از تو رو پیدا کردم

یاد اون روزایی افتادم


که به صد تا بهتر از تو گفتم

من بهترینو دارم ...




[ دوشنبه 13 دی 1395 ] [ 11:37 ق.ظ ] [ علیرضا حامد ] [ نظرات() ]



روزی خواهد رسید...




 روزی خواهد رســــــــید....


که دیگـــــــــر....


نه صدایم را بشنــــــــوی...


نه نگــــــــاهم را ببنی...


نه وجودم را حس کنـــــــــی....



و میشویی...با اشکت....


سنگ قبر خاک گرفته ی مرا.....


و ان لحظه است...که معنی تمام حرف های گفته و نگفته ام را میفهمی


ولی....من ...دیگر ...نیستم....



[ دوشنبه 13 دی 1395 ] [ 11:37 ق.ظ ] [ علیرضا حامد ] [ نظرات() ]



عشق تو

عشق یعنی تو♥


 عشق تو

کودتاییست در کیمیای تن


و شورشیست شجاع


بر نظم اشیا


و شوق تو

عادت خطر ناکیست که نمیدانم چگونه ازدست آن نجات پیدا کنم


و عشق تو


گناه بزرگیست که ارزو میکنم


هیچ گاهبخشیدهنشود



[ دوشنبه 13 دی 1395 ] [ 11:25 ق.ظ ] [ علیرضا حامد ] [ نظرات() ]



یک زن نیرومند

http://shirokhat.com/wp-content/uploads/zan-niroo.jpg


پدرم عقیده داشت که :

یک زن نیرومند می تونه

از یک مرد هم قوی تر باشه

مخصوصا اگر توی دلش عشق هم باشه

فکر می کنم یک زن عاشق

تقریبا نابود نشدنی باشه …




[ یکشنبه 12 دی 1395 ] [ 09:23 ب.ظ ] [ علیرضا حامد ] [ نظرات() ]



باهم پیر بشید

pir


با هم پیر بشید

     نه به دست هم Yes



[ یکشنبه 12 دی 1395 ] [ 09:18 ب.ظ ] [ علیرضا حامد ] [ نظرات() ]



رویاهای زودگذر

ax-love3


یادت باشد من اینجا

کنار همین رویاهای زودگذر

به انتظار آمدن تو

خط‌های سفید جاده را می‌شمارم !




[ یکشنبه 12 دی 1395 ] [ 08:59 ب.ظ ] [ علیرضا حامد ] [ نظرات() ]



فقط پیش تو

zan23



فَقَط پیشِ «تُو» آرومَم

فَقَط با «تــــُو» جَهان خوبہ…

چِقَدبَدعادَتم ڪردے

نَباشے حالَم آشوبه…




[ یکشنبه 12 دی 1395 ] [ 08:58 ب.ظ ] [ علیرضا حامد ] [ نظرات() ]



حتی برای یک نفر

yenafar



ابری مهربان باش ببار و سیراب کن …
حتی برای یک نفر … Heart



[ یکشنبه 12 دی 1395 ] [ 08:55 ب.ظ ] [ علیرضا حامد ] [ نظرات() ]



.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]